Default Header Image

Prezentare

Laboratorul a fost fondat în anul 1987 ca subdiviziune a Laboratorului Central de Cercetări Ştiinţifice. Pe parcursul a 27 de ani de activitate au fost realizate cercetări de amploare, axate pe cele mai importante probleme ale alergologiei şi imunologiei: caracteristica epidemiologică, clinico-imunologică a maladiilor alergice in diverse zone ecologice ale Moldovei; elaborarea criteriilor de monitoring asupra sănătăţii populaţiei; particularităţile clinico-evolutive şi imunoalergologice la copii şi adulţi; aprecierea informaţiei diagnostice a diferitor metode tradiţionale şi performante; elaborarea alergenilor inediţi din flora regională cu aprecierea particularităţilor biochimice, imunobiologice şi crearea în baza lor a test-sistemelor imunoenzimatice pentru diagnostic in vitro.

Au fost apreciate proprietăţile imunomodulatoare a unor remedii farmaceutice în terapia tradiţională suplimentată.

Laboratorul a constituit baza ştiinţifică pentru realizarea compartimentelor imunologice a tezelor de doctor şi doctor habilitat în medicina a unui şir întreg de colaboratori ai USMF „N.Testemiţanu” şi ai altor instituţii ştiinţifice medicale.

Laboratorul este centrul de instruire postuniversitară a medicilor de laborator în domeniul imunologiei.

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165

E-mail: labalergologie@usmf.md

Tel: (+373 22) 205-156