Default Header Image

Rezultate obținute

Rezultate (2006-2014)

TEZE SUSŢINUTE:

  1. Curdi Salah Eddin Mohamed. ”Furunculul şi carbunculul feţei şi gîtului, aspecte imunologice şi eficacitatea terapiei imunomodulatorii în tratamentul complex” Teză de doctor în medicină. 2004. Conducător ştiinţific -
  2. Barba Doina. ”Urticaria cronică recidivantă şi starea funcţională a ficatului” Teză de doctor în medicină. 2005. Conducător ştiinţific -
  3. Adela Ţurcanu. ”Particularităţile clinico-imunologice la pacienţii cu hepatita cronică virală “C” în asociere cu infecţia herpesviridae” Teză de doctor în medicină. 2006. Conducător ştiinţific -
  4. Blaja-Lisnic Natalia. ”Pneumoniile comunitare la vârstnici: particularităţi etiologice, clinice, paraclinice şi de evoluţie a bolii”.Teză de doctor în medicină. 2009. Conducător ştiinţific -

 

ARTICOLE:

Articole din reviste editate în străinătate:

  1. Ghicavii, V.; Pogonea, I.; Bacinschi, N.; Andrieş L. Entomoterapia o strategie noua în medicină; Farmacist.ro. Romania: Puls MEDIA, 2011. Anul VIII – Nr. 139 – 2/2011, 34-39. ISSN 1584-6539. http://www.librariamedicala.ro/revista.php?id=187
  2. Барба, Д.В.; Лупашко, Ю. А.; Андриеш, Л.П.; Березовская, Е.С. Особенности клинико-иммунологического течения хронической рецидивирующей крапивницы, ассоциированной с хроническим гепатитом. Журнал «Аллергология и Иммунология», Россия, Москва, 2011, том 12 №3, 244-246. ISSN 1562-3637. http://catalog.vinmedlib.org.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VMU&P21DBN=VMU&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2,+%D0%90.+%D0%9D.$%3C.%3E)&Z21ID&S21SRW=dz&S21SRD&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20