Default Header Image

Direcții de cercetare

Direcţii de cercetare:

  • Studiul particularităţiilor etiopatogenetice, eficacităţii diagnosticului şi tratamentului tradiţional al pacienţilor cu diverse forme de alergie inclusiv cele asociate invaziilor parazitare;
  • Testarea imunităţii celulare şi umorale a pacienţilor cu alergoze cu specificarea indicilor cu informaţie diagnostică majoră în aprecierea caracterului perturbărilor imune;
  • Elaborarea alergenilor inediţi din flora regională cu aport cauzal frecvent în geneza alergozelor;
  • Crearea în baza alergenilor elaboraţi a test-sistemelor de diagnostic imunoenzimatic al diverselor forme patologice de geneză alergică;
  • Testarea statutului imun cu aprecierea caracterelor şi gradului pertubărilor imune celulare şi umorale la pacienţii cu alergii de geneză parazitară;
  • Elaborarea unui algoritm de diagnostic diferenţial al alergiilor de geneză parazitară;
  • Aprecierea eficacităţi clinico-imunologice a remediilor imunomodulatoare în corecţia disfuncţiilor imune şi optimizarea medicaţiei acestor pacienţi.