Cercetari Header image

Studiul polimorfismului molecular genetic a factorilor de risc metabolic la populaţia tânără din Republica Moldova

номер контракта

 

 

Sănătatea tinerilor reprezintă un potenţial esenţial pentru dezvoltarea durabilă a societăţii. Informaţiile cu privire la determinantele genetice şi non-genetice ale sănătăţii în grupul de populaţie tânără sunt insuficiente pentru formularea unor programe concrete menite să influenţeze în mod pozitiv sănătatea populaţiei

 

Scopul:

Studierea polimorfismului genelor implicate în condiţionarea factorilor metabolici de risc morbid la populaţia tânără din Republica Moldova.

 

 

Obiectivele:Estimarea factorilor de risc metabolici şi antropometrici în cohorta de tineri cu vârste 18-25 ani (n=2500) cu determinarea indicilor clinici, biochimici (glicemiei, LDL, HDL, TG şi colesterolului total în sânge, creatininei serice, proteinei C-reactive, insulinei, ionogramei în ser - prin metoda turbidimetrică, leptinei, adiponectinei serice prin metoda ELISA). Determinarea variantelor polimorfe ale locilor selectaţi şi analiza asocierilor polimorfismelor genetice cu variabilele antropomentrice şi biochimice studiate prin metode statistice.

 

Rezultatele

scontate:

Date noi referitor la prevalenţa factorilor de risc antropomentrici şi biochimici în cohorta populaţiei tinere.  Formarea băncii de ADN reprezentativă pentru populaţia întregii ţări. Informaţii referitor la structura genetică a populaţiei tinere din RM. Rezultatele analizei asocierilor polimorfismelor genetice cu factorii antropometrici şi metabolici de risc morbid sporit la tineri. Sisteme perfecţionate de estimare a riscului morbid în privinţa bolilor cardiovasculare, diabetului zaharat de tipul 2, obezităţii.

 

Parteneri
This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 694105
Abigo Caecus Iaceo