Laborator Alergologie şi Imunologie clinică

 
 

Proiecte

 

Nr. d/o.

Titlul proiectului

Tipul proiectului

Finanţator

Tipul cercetării

Perioada de realizare

1 Studiul particularităţilor  etiopatogenetice a maladiilor alergice în condiţiile actuale ale Moldovei cu elaborarea noilor test-sisteme de diagnostic şi principii de imunoreabilitare

Instituţional
06.420.016F

AŞM

fundamental

2006-2010
2 Studiul particularităţilor etiopatogenetice ale maladiilor alergice asociate invaziilor parazitare cu elaborarea metodelor inedite şi algoritmului de diagnostic diferenţial,  precum şi a principiilor de imunoreabilitare

Instituţional
11.817.09.10F

AŞM

fundamental

2011-2014
3 Studiul particularităţilor epidemiologice, clinico-imunologice şi molecular-genetice a maladiilor imunodeficitare cu elaborarea procedeelor inedite pentru imunoreabilitare, inclusiv remedii autohtone Instituţional

15.817.04.06F

 AŞM  fundamental  2011-2014